NYHET Toalett med innebygd luft aspirator

kr 14 750,00

TOILE er ikke et kverntoalett.   Prisen er inkl frakt.

I en rekke undersøkelser viser  det at bakterier og virus blir hengende  igjen i rommet etter at toalettet er blitt brukt. Dette gjelder også coronaviruset. Bakterier og virus  kan bli hengende i rommet fra noen minutter til flere timer. Befinner dette toalettet seg der hvor det blir brukt av mange, feks, sykehus, pleiehjem eller hvor syke oppholder seg er det større mulighet å bli smittet.

Planus har utviklet et toalett som har et system som gjør at ingenting fra toalettet kommer ut i rommet etter bruk, dette for å sikre et hygienisk miljø, hvor  det leves og arbeides. Dette toalettet sørger for betydelig mindre forurensing i rommet enn et vanlig toalett.

Toile er registrert til medisk bruk av helsemyndighetene i Italia